slide_image_contaminants

Water

Waterbesmetting

STATEN VAN WATER IN OLIE

Waterverontreiniging is de plaag van smeerolie, laten we eens kijken naar de drie toestanden van water die naast elkaar in olie voorkomen.

Opgelost water

(Uiterlijk: heldere/heldere olie)

Watermoleculen verspreidden zich één voor één door de olie als vocht.

geëmulgeerd water

(Uiterlijk: troebele olie, als een mist)

Microscopisch kleine bolletjes water gedispergeerd in stabiele suspensie in de olie.

Gratis water

(Uiterlijk: Olie & water blijft op een duidelijke scheiding)

Water dat gemakkelijk bezinkt op de bodem van het oliecarter of de tank.

Water-states-in-oil-600x338

WAAR KOMT HET WATER UIT?

Water-ingress-source-800x377

HET WATER VEROORZAAKT PROBLEMEN

Water-causes-problems-1200x335

OPLOSSINGEN VOOR WATERVERWIJDERING

Model Methode opgelost geëmulgeerd Gratis water
WJJ Coalescente scheiding    
WJZ,WZJC Vacuüm uitdroging