slide_image_contaminants

deeltjes

Deeltjesverontreiniging

"Lagers kunnen een oneindige levensduur hebben wanneer deeltjes groter dan de smeerfilm worden verwijderd" -SKF

Smeerolie komt in contact met alle machinecomponenten, zodat de toestand van de olie de prestaties van het mechanische systeem aanzienlijk beïnvloedt.Het is belangrijk om de hoeveelheid vaste deeltjes in olie te controleren die de meeste storingen in het oliesysteem veroorzaken.De meest beschadigde deeltjesgrootte is vergelijkbaar met de dynamische speling van bewegende componenten (groter dan de dikte van de oliefilm).

film-thickness-1200x1036

Wanneer kleine deeltjes het oliesysteem binnendringen, worden ze gemakkelijk vastgeklemd in de fijne speling die leidt tot catastrofale abrasieve slijtage en meer deeltjes worden gecreëerd in een vicieuze cirkel.

abrasive-wear-1200x423

ISO 4406:2017

De ISO-reinheidscode wordt gebruikt om het gehalte aan verontreinigende deeltjes per milliliter olie te kwantificeren als grootte 4 m [c], 6 m [c], 14 m [c].De ISO-code wordt uitgedrukt in 3 cijfers, bijvoorbeeld 18/16/13.Elk cijfer staat voor een besmettingsniveaucode voor de relatieve deeltjesgroottes.Het is belangrijk op te merken dat een verhoging van de code over het algemeen een verdubbeling van het besmettingsniveau is.

ISO4406_2017-600x931

OPLOSSINGEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN DEELTJES

Model Deeltje Superfijn deeltje Watergevoeligheid
WJYJ    
WJL  
WJD